NTN 239800K Bearing | GBS Bearing

239/800K bearing Japan ntn-239/80

mmCr:5400 N C0r:13700 N Grease RPM:240 1/minOil RPM:310 1/minm:471 kgNew Model:239/800Old Model:239/800K 239/800K bearing Japan ntn-239/800K HELLER bearings About us Product [email protected] Contact About 239/800K d: ...

Vòng bi NTN 239/800K - Bạc đạn NTN 239/800K | Vòng bi, bạc đạn công nghi

Vòng bi NTN 239/800K - Bạc đạn NTN 239/800K giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7. + Đường kính trong vòng bi (d): 800 + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1060 + Độ dày vòng bi (B): 195 + Khối lượng vòng bi (m): - + Note: Hình ảnh & thông số kỹ ...

Vòng bi NTN 239/800K - Bạc đạn NTN 239/800K | Vòng bi, bạc đạn công nghi

Vòng bi NTN 239/800K - Bạc đạn NTN 239/800K giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7. + Đường kính trong vòng bi (d): 800 + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1060 + Độ dày vòng bi (B): 195 + Khối lượng vòng bi (m): - + Note: Hình ảnh & thông số kỹ ...

239/800K bearing Japan ntn-239/80

mmCr:5400 N C0r:13700 N Grease RPM:240 1/minOil RPM:310 1/minm:471 kgNew Model:239/800Old Model:239/800K 239/800K bearing Japan ntn-239/800K HELLER bearings About us Product [email protected] Contact About 239/800K d: ...

Vòng bi NTN 239/800K - Bạc đạn NTN 239/800K | Vòng bi, bạc đạn công nghi

Vòng bi NTN 239/800K - Bạc đạn NTN 239/800K giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7. + Đường kính trong vòng bi (d): 800 + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1060 + Độ dày vòng bi (B): 195 + Khối lượng vòng bi (m): - + Note: Hình ảnh & thông số kỹ ...

239/800K bearing Japan ntn-239/80

mmCr:5400 N C0r:13700 N Grease RPM:240 1/minOil RPM:310 1/minm:471 kgNew Model:239/800Old Model:239/800K 239/800K bearing Japan ntn-239/800K HELLER bearings About us Product [email protected] Contact About 239/800K d: ...